Årets Viking

Årets Viking i Skodsborg Vikingelaug

2018/2019: Jørgen Hersaa

2019/2020: Peter I. Hinstrup

Bersærk Peter Sagasmed

2021/2022: Anne Grete

Swainson

2020/2021: Rita Hansen

Valkyrie Rita Morgengry