Hvem er vi

Skodsborg Vikingelaug er en vinterbadeklub med 235 medlemmer stiftet i 2005. 


Vores boplads ligger på Skodsborg Strand, hvor vi har et badehus for medlemmerne med omklædning, brus, toilet og sauna  i forlængelse af iskiosken.


Vi bader fra den permanente badebro ud for vores badehus.


Mange af os kender hinanden og bader på faste tidspunkter året rundt. Vores klubhus er udover de praktiske funktioner således også et hyggeligt samlingssted i forbindelse med de kolde gys.


Vi registrerer vores badeture, og de medlemmer, der i løbet af perioden 1. oktober - 30. april har badet mindst 60 gange, kan blive døbt som vikinger ved en festlig dåbsceremoni i januar (året efter) efterfulgt af en hyggelig frokost.


Hvert år fejrer vi ligeledes sæsonens start (1. oktober) ved en standerhejsening og sæsonens slutning (1. maj) ved standerstrygning. Begge dele markeres på bostedet ved en lille sammenkomst.


Med ujævne mellemrum udgives Viking News, der fortæller om livets gang i vikingelauget og giver praktiske informationer og gode baderåd.info@skodsborgvikingelaug.dk

Skodsborg Strandvej 220B, 2942 Skodsborg