Projekt til nyt badehus

Projekt til nyt badehus
Idéen om et nyt større badehus er udviklet i tæt dialog med Kommunen.
Kommunen har således sørget for de nødvendige myndighedstilladelser bl.a. dispensation vedr. strandbeskyttelseslinjen. Ligeledes er badehuset en del af den godkendte Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark.
Alle nødvendige tilladelser for en realisering af projektet er således på plads. Byggetilladelse er ansøgt primo maj 2022.
Et færdigt projekt til badehuset er udarbejdet og prissat. Huset er på 28 m2 og rummer omklædningsrum, toiletfaciliteter og sauna, se nedenfor.
Huset vil blive bygget på parkeringsarealet syd for den eksisterende iskiosk i en afstand på
3,6 m. Arealet mellem bygningerne overdækkes, så der opstår et rum på 18 m2, som kan afskærmes for vind og vejr i vinterhalvåret ved hjælp af glasskydedøre, og dermed tjene som opholdsrum for socialt samvær.
Der er allerede indgået en 25-årig lejeaftale med Kommunen om det areal, som badehuset skal ligge på.