Status på projektet

Status på projektet til nyt badehus
Der arbejdes intensivt på at få finansieringen på plads.

15 fonde er søgt, og 50 potentielle sponsorer er kontaktet. Der er pt (primo september 2021) bevilget knap 300.000 kr.

Se også de øvrige menupunkter under "Nyt badehus" her på hjemmesiden.