Dåb 2018

Årets dåb 2018 af skjoldmøer og vikinger fandt sted søndag d. 21. januar fra bopladsen i Skodsborg.

Der var fire skjoldunger, der skulle døbes.

Bagefter var der dåbsfrokost på restaurant Strandmøllekroen.

info@skodsborgvikingelaug.dk

Skodsborg Strandvej 220B, 2942 Skodsborg