Regler for badehus

Regler for SkodsBorgen, etc.

 

Adgang. Kun medlemmer har adgang til SkodsBorgen. Medlemmers børn og familie kan således ikke benytte SkodsBorgen, hverken til omklædning eller brug af sauna. De udleverede armbånd er personlige og må ikke udlånes til andre.

Husdyr. Husdyr må ikke medbringes i SkodsBorgen

Omklædning og indendørs ophold. SkodsBorgen er primært forbeholdt omklædning, sauna og toiletbesøg. Ved trængsel i omklædningsrummet, er sidste prioritet socialt samvær samt indtagelse af morgenmad og kaffe, der således skal vige pladsen uden opfordring for medlemmer der skal klæde om eller benytte brusebadet.

Brusebad. Tag kun korte bade da mængden af varmt vand er begrænset. Husk at tørre brusenichen og armatur af efter dig og fjern hår, tang og sand fra gulv og afløb.

Toiletrum. Prioriteres til toiletbesøg. Morgentoilette, barbering samt øvrige længere ophold bør undgås.

Affald. Affaldsposer ved toilettet bør kun benyttes til håndservietter. Køkkenaffald og andet affald lægges i de kommunale skraldespande.

Rengøring. Efterlad SkodsBorgen i samme stand som du ønsker at finde den. Fjern vand og sand på gulvet med gulvmoppe, kost eller fejebakke fra rengøringsskabet. Der gøres rent 2 gange ugentlig, men med mange daglige brugere er selvhjælp også nødvendig.

Sand i SkodsBorgen. Fødder/badesko skylles i baljen uden for døren inden man går ind i SkodsBorgen og ikke i vores vaske.

Varme. Varmepumpen er indstillet med timerfunktion og kan ikke justeres.

Mellemgangen. Ophold i mellemgangen kun for vikingelaugets medlemmer. Når man forlader mellemgangen skal begge skydedøre stå helt åbne.

Borde. Vikingelauget har to borde stående i mellemgangen og to foran SkodsBorgen som primært er beregnet til socialt samvær, indtagelse af morgenmad, kaffe m.v.

Køkkenet. Køkkenbord og vask rengøres efter brug.

Sauna. For instruktion i brug af saunaen henvises til opslag i SkodsBorgen. For selve brugen af saunaen gælder følgende regler:

  • Ingen bar hud mod træsæderne, man skal sidde på sit håndklæde og bør være tildækket.
  • Sko og badetøj må ikke medbringes i saunaen
  • Tag hensyn til hinanden og fornem hvad der er passende for de øvrige brugere.
  • Tal dæmpet i saunaen
  • I tilfælde af mange brugere, opfordres man til at begrænse sin opholdstid i saunaen
  • Mad må ikke medbringes eller indtages i saunaen

Private ejendele. Private ejendele må ikke efterlades i huset. Dette gælder bl.a. tøj, badesko m.m.

Glemte sager. Vil blive henlagt i en kasse under bænkene der tømmes ca. hver anden uge.

Fejl og mangler rapporteres til

  • Bro, trappe og udendørsarealer: Peter Hinstrup, tlf. 20401405, mail: peter@hinstrup.dk
  • SkodsBorgen: Helge Rosenberg, tlf. 22657595, mail: helge@claraanna.dk

info@skodsborgvikingelaug.dk

Skodsborg Strandvej 226A, 2942 Skodsborg