Skjoldmø og viking

Sådan får du et bevis på at være en ægte skjoldmø eller viking !1.   Alle nye medlemmer starter som skjoldunger.

       Ikke-medlemmer betegnes som skrællinger


2.   Man skal gennemføre mindst 60 havbade i vinterperioden 1.10 – 30.04 for at opnå ret

        til at blive døbt og dermed kunne kalde sig skjoldmø eller viking.

        I vinterperioden er der opsat et skema i vores badehus, med alle medlemmer i

        nummerorden, med mulighed for at kunne sætte kryds ud for alle de datoer i den

        aktuelle måned, man har badet. Sidste gang i måneden, du bader, bedes du venligst

        tælle resultatet sammen i sidste kolonne.

        Vores listefører akkumulerer løbende resultatet (dog med én måneds forsinkelse og   

        slutresultatet offentliggøres primo maj ved opslag i badehuset.

        Kontrollen er selvkontrol. Er der nogen, der snyder, snyder de jo kun sig selv (!)

        Hvis man bader andre steder i Danmark eller nordligere, kan man også tælle dette

        med, mens badning i ”varme” lande selvsagt ikke tæller..


3.   Hvis du gennemfører vintersæsonen med minimum 60 havbade, vil du derefter

       have mulighed for ved vikingedåben på en søndag i januar i det følgende år at blive

       døbt som skjoldmø eller viking af laugets ceremonimester samt modtage

       et dåbsbevis derpå.

       Efter yderligere prøver på standhaftighed, hvilket vil sige i alt 10 gennemførte

       vikingevintre (med minimum 60 registrede havbade per år) (dog ikke nødvendigvis i træk),

       vil du – ved en ny dåb – blive forfremmet til valkyrie eller bersærk med eget vikingetilnavn.        Skodsborg, den 1. oktober 2018.


For Bestyrelsen

Peter Hinstrup, ceremonimester.


          Evt. henvendelse vedr. badelisten til:

                    Listefører Jan Rasmussen, tlf. 28433206 eller mail: janrasmus08@gmail.com

info@skodsborgvikingelaug.dk

Skodsborg Strandvej 220B, 2942 Skodsborg