Hvem er vi

Skodsborg Vikingelaug er en helårsbadeklub med ca. 250 medlemmer stiftet i 2005.

Vores boplads ligger i Skodsborg Strandpark, hvor vi har et badehus "SkodsBorgen" for medlemmerne med omklædning, brus, toilet og sauna  i forlængelse af iskiosken.

Vi bader fra den permanente badebro ud for vores badehus.


Mange af os kender hinanden og bader på faste tidspunkter året rundt. Vores klubhus er udover de praktiske funktioner således også et hyggeligt samlingssted i forbindelse med de kolde gys.


Vi registrerer vores badeture på et skema i badehuset, og de medlemmer, der i løbet af perioden 1. oktober - 30. april har badet mindst 60 gange, kan blive døbt som vikinger ved en festlig dåbsceremoni i marts året efter efterfulgt af en hyggelig frokost.


Hvert år fejrer vi ligeledes sæsonens start (1. oktober) ved en standerhejsening og sæsonens slutning (1. maj) ved standerstrygning. Begge dele markeres på bostedet ved en lille sammenkomst. Herudover er der en række andre begivenheder, som annonceres løbende.


Med ujævne mellemrum udgives Viking News, der fortæller om livets gang i vikingelauget og giver praktiske informationer og gode baderåd.