Kultur og regler


Vedtaget på generalforsamling d. 22/10/18 under dagsordenens pkt. 6cKultur på bro og omkring badehus


Indledning

Ved kultur forstår vi de uskrevne regler, der regulerer vores opførsel og omgang med hinanden i badelauget.

Vi har selvfølgelig også forskellige nedskrevne regler – f.eks. vedr. badehuset – som I kan læse på vores hjemmeside. De er også en del af kulturen; men det vigtigste ved en kultur er, at den gerne skulle sidde på rygmarven; og være helt selvfølgelig for alle medlemmer, også selvom den ikke er nedskrevet.

Vi har heldigvis i det store hele en meget fin kultur i Skodsborg Vikingelaug. Vi er en forholdsvis lille forening, og en del af os kender hinanden godt og omgås fint uden problemer. Der er derfor ikke det store behov for nogen kulturrevolution. Når bestyrelsen så alligevel har sat dette punkt på dagsordenen er det på baggrund af nogle få episoder, som vi har følt vi bedst kunne håndtere på denne måde.

Og det, jeg nu nævner i det følgende – tilpasset jeres eventuelle kommentarer – vil blive lagt på hjemmesiden. Hvis der så fremover skulle opstå nogen problemer, kan man altid henvise til den vedtagne laugskultur, som kan findes på hjemmesiden.


På broen

Det er god vikingeskik altid at hilse, når man mødes på broen. Det kan være en traditionel hilsen eller et hil, hil på vikingemanér.

Der kan være tidspunkter om morgenen, hvor der er rigtig mange skjoldmøer og vikinger, der skal bade samtidig. Vis hensyn både ved bænkene og på vej til trapperne. Husk at der ikke er faste pladser ved bænkene.

I vintersæsonen bader de fleste nøgne på vikingemanér.

Sådan foregår det i alle vikingelaug, men det stiller selvfølgelig særlige krav til diskretion. Nøgenheden skal jo helst ikke virke stødende på andre.

I denne sammenhæng er det vigtigt at slå fast, at man altid bør være tildækket, når man går fra badehuset ned til broen; og når man forlader området omkring bænkene og igen går op til badehuset.

Det er brochefens ansvar, at bro og trapper så vidt muligt er farbare. Men hjælp gerne til efter evne med at fjerne sne og is.

Som bekendt bør man helst aldrig bade alene, og det er god skik at holde lidt øje med hinanden – især i ekstremt vejr.


I og omkring badehuset

Vores badehusfaciliteter er ganske trange, men flittigt brugte, og det stiller selvfølgelig nogle særlige krav til brugen af huset.

På hjemmesiden kan man læse ”Regler for brug af badehuset”, som man bør gøre sig bekendt med.

Her kan man bl.a. læse om brusebadet, varme og rengøring.

Som supplement til disse regler skal følgende anføres.

Det er høfligt at varsko sin entré i huset ved at banke på døren, inden man går ind.

Som på broen, kan man ikke forvente en fast plads til omklædning og tøj, men må tilpasse sig den aktuelle situation. Og ligeledes som på broen: udvis passende diskretion i forbindelse med egen og andres nøgenhed.

En god brugeroplevelse i huset hænger tæt sammen med rengøringsstandarden. Og det er et område, hvor brugerne selvfølgelig selv spiller en afgørende rolle.

Husk at fjerne vand og sand fra gulvet og ryste måtten inden du forlader huset. Det skulle også gerne være indbydende at komme i for de næste badegæster.

Døren skal altid låses, når huset forlades, hvis der ikke er andre aktuelle brugere.


Regler for SkodsBorgen, etc.


Adgang. Kun medlemmer har adgang til SkodsBorgen. Medlemmers børn og familie kan således ikke benytte SkodsBorgen, hverken til omklædning eller brug af sauna. De udleverede armbånd er personlige og må ikke udlånes til andre.


Husdyr. Husdyr må ikke medbringes i SkodsBorgen


Omklædning og indendørs ophold. SkodsBorgen er primært forbeholdt omklædning, sauna og toiletbesøg. Ved trængsel i omklædningsrummet, er sidste prioritet socialt samvær samt indtagelse af morgenmad og kaffe, der således skal vige pladsen uden opfordring for medlemmer der skal klæde om eller benytte brusebadet.


Brusebad. Tag kun korte bade da mængden af varmt vand er begrænset. Husk at tørre brusenichen og armatur af efter dig og fjern hår, tang og sand fra gulv og afløb.


Toiletrum. Prioriteres til toiletbesøg. Morgentoilette, barbering samt øvrige længere ophold bør undgås.

Affald. Affaldsposer ved toilettet bør kun benyttes til håndservietter. Køkkenaffald og andet affald lægges i de kommunale skraldespande.


Rengøring. Efterlad SkodsBorgen i samme stand som du ønsker at finde den. Fjern vand og sand på gulvet med gulvmoppe, kost eller fejebakke fra rengøringsskabet. Der gøres rent 2 gange ugentlig, men med mange daglige brugere er selvhjælp også nødvendig.

Sand i SkodsBorgen. Fødder/badesko skylles i baljen uden for døren inden man går ind i SkodsBorgen og ikke i vores vaske.


Varme. Varmepumpen er indstillet med timerfunktion og kan ikke justeres.


Mellemgangen. Ophold i mellemgangen kun for vikingelaugets medlemmer. Når man forlader mellemgangen skal begge skydedøre stå helt åbne.


Borde. Vikingelauget har to borde stående i mellemgangen og to foran SkodsBorgen som primært er beregnet til socialt samvær, indtagelse af morgenmad, kaffe m.v.


Køkkenet. Køkkenbord og vask rengøres efter brug.


Sauna. For instruktion i brug af saunaen henvises til opslag i SkodsBorgen. For selve brugen af saunaen gælder følgende regler:

  • Ingen bar hud mod træsæderne, man skal sidde på sit håndklæde og bør være tildækket.
  • Sko og badetøj må ikke medbringes i saunaen
  • Tag hensyn til hinanden og fornem hvad der er passende for de øvrige brugere.
  • Tal dæmpet i saunaen
  • I tilfælde af mange brugere, opfordres man til at begrænse sin opholdstid i saunaen
  • Mad må ikke medbringes eller indtages i saunaen

Private ejendele. Private ejendele må ikke efterlades i huset. Dette gælder bl.a. tøj, badesko m.m.


Glemte sager. Vil blive henlagt i en kasse under bænkene der tømmes ca. hver anden uge.


Fejl og mangler rapporteres til