Indmeldelse

Sådan bliver du medlem

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden, se under "Kontakt".


Der er p.t. venteliste til medlemskab, men nye medlemmer kan forventes optaget idet omfang, der finder afgang sted.


Man kan blive optaget på ventelisten ved henvendelse til fomanden (om vinteren) eller ved henvendelse i kiosken (om sommeren).


Årligt kontingent er 550,-


Indmeldelsesgebyr er kr. 200,-.


Herudover betales et nøgledepositum på kr. 100,-.

info@skodsborgvikingelaug.dk

Skodsborg Strandvej 220B, 2942 Skodsborg