Indmeldelse

Sådan bliver du medlem


Der er p.t. lukket for optagelse af nye medlemmer. Når vores nye badehus står klart (i løbet af 2022), vil der igen blive optaget nye medlemmer.


Vi har en venteliste, som man kan blive optaget på ved henvendelse til kasserer/listemester Jan Rasmussen på kasserer@skodsborgvikingelaug.dk.


Der er et årligt ventelistegebyr på 100 kr.


Årligt kontingent er kr. 750,-.


Indmeldelsesgebyr er kr. 1000,-.


info@skodsborgvikingelaug.dk

Skodsborg Strandvej 220B, 2942 Skodsborg