Indmeldelse

Sådan bliver du medlem

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden, se under "Kontakt".


Der er p.t. (oktober 2021) lukket for optagelse af nye medlemmer.

Nye medlemmer optages derfor kun, når eksisterende medlemmer forlader vikingelauget. Når vores nye badehus står klart (i løbet af 2022), vil der blive optaget flere nye medlemmer.


Vi har en venteliste, som er lukket per 15. oktober 2021.

Der er et årligt ventelistegebyr på 100 kr.


Årligt kontingent er 550,-


Indmeldelsesgebyr er kr. 200,-.


Herudover betales et nøgledepositum på kr. 100,-.

info@skodsborgvikingelaug.dk

Skodsborg Strandvej 220B, 2942 Skodsborg