Indmeldelse

Sådan bliver du medlem

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden, se under "Kontakt".


Der er p.t. (december 2020) lukket for optagelse af nye medlemmer.


Vi har en venteliste, men den er ligeledes p.t. (december 2020) lukket for tilgang og forventes at være det indtil 2022.


Årligt kontingent er 550,-


Indmeldelsesgebyr er kr. 200,-.


Herudover betales et nøgledepositum på kr. 100,-.

info@skodsborgvikingelaug.dk

Skodsborg Strandvej 220B, 2942 Skodsborg