Indmeldelse

Sådan bliver du medlem


Vi er ca. 235 medlemmer, og der er p.t. lukket for optagelse af nye medlemmer.


Vi har en venteliste, som man kan blive optaget på ved henvendelse til kasserer Jan Rasmussen på kasserer@skodsborgvikingelaug.dk.

Ventelisten er ganske lang, og de senest optagne må påregne en ventetid på mellem 5 og 7 år.


Der er et årligt ventelistegebyr på 100 kr.


Årligt kontingent: kr. 750,-.


Indmeldelsesgebyr: kr. 1000,-.


info@skodsborgvikingelaug.dk

Skodsborg Strandvej 226A, 2942 Skodsborg