Standerstrygning 2022

Årets standerstrygning 2022 foregik i lidt blandet vejr startende med regn, men det holdt tørt under selve ceremonien og spisningen. Der var 25 tilmeldte.

Vi sagde farvel til Valkyrie Cecilia Helseklog med tak for mange års tro tjeneste i bestyrelsen - helt siden laugets stiftelse. Cecilia fik en kopi af sit valkyrieskilt i afskedsgave.

Valkyrie Bodil Sangglad og Skjoldmø Dorthe Steenstrup blev præmieret for flest badeture i 2021/2022.
F
orpagter af Strandkiosken, Martin stod for grillmad og salater. Tegninger af den kommende sauna cirkulerede blandt deltagerne.

Det var en rigtig dejlig standerstrygning og sommerfrokost på bopladsen i Skodsborg Strandpark.


info@skodsborgvikingelaug.dk

Skodsborg Strandvej 226A, 2942 Skodsborg