04/07/16: Skodsborgvikingerne renser strand
Skjoldmø Karen renser strand juli 2016

Skjoldmø Karen renser strand juli 2016